มูลนิธิเดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชิพ

สาขา กรุงเทพฯ:อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 12

เลขที่ 287 ถนนสีลม

สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500

+662 631 1860

The Beaumont Partnership Foundation

Bangkok Office: Level 12 Liberty Square 287 Silom Road, Silom, Bangrak Bangkok 10500

+662 631 1860

GET INVOLVED

WANT TO GET INVOLVED?

We welcome our community to get involved in the Beaumont Partnership Foundation and the Ruam Pattana School.

We have opportunities through the following avenues:

  • Corporate sponsorship

  • Event sponsorship

  • House sponsorship

  • Financial contributions 

  • Material contributions 

  • Workshops at the school

    • ( art, sport, cooking)

  • Volunteer teaching 

  • Volunteer in our agricultural programmes