มูลนิธิเดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชิพ

สาขา กรุงเทพฯ:อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 12

เลขที่ 287 ถนนสีลม

สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500

+662 631 1860

The Beaumont Partnership Foundation

Bangkok Office: Level 12 Liberty Square 287 Silom Road, Silom, Bangrak Bangkok 10500

+662 631 1860

Become a Sponsor 

 

While we are working towards becoming a financially sustainable foundation, we still rely on the generosity of others.

 

We have various types of sponsorship packages available including:

1. Educational House Sponsorship

2. Annual Sponsor

3. Event Sponsor

4. Product Sponsor

5. Naming Rights Sponsor

 

We will work with your company to create a change that benefits both your company and the foundation.

 

 

Screen Shot 2019-06-11 at 4.42.26 PM.png

Interested in becoming a sponsor? Contact us!