มูลนิธิเดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชิพ

สาขา กรุงเทพฯ:อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 12

เลขที่ 287 ถนนสีลม

สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500

+662 631 1860

The Beaumont Partnership Foundation

Bangkok Office: Level 12 Liberty Square 287 Silom Road, Silom, Bangrak Bangkok 10500

+662 631 1860

Our Commitment to Sustainability   

Currently, our foundation relies on the generous support of our sponsors and donors. While we will always appreciate their belief in our organization, we feel that a consistent and sustainable revenue through social business models will open doors to new developments and expand opportunities for our students. 
We have big dreams for our future and for the future of the Ruam Pattana students. Only through innovative solutions and out-of-the-box thinking will we be able to reach them.
 
If you would like to support our mission, you can now do so through the purchase of our fresh produce and hand-made products! 

We grow all of our produce in greenhouses located near our school.

Community volunteers support our ongoing production.

Our products are made without additives.   

We are proudly pesticide and chemical free!

Our Fresh Produce

We are working diligently toward achieving an official organic certification. This process takes time and we appreciate your support along the way.

Room for Growth

100% of the revenue generated by sales is invested in our school and our students. 

This allows for the possibility of new buildings, higher quality materials, resources, and expansion of the number of students we can support each year!   

Why Us?

Thank you to our partners

Check back to buy online soon!