มูลนิธิเดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชิพ

สาขา กรุงเทพฯ:อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 12

เลขที่ 287 ถนนสีลม

สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500

+662 631 1860

The Beaumont Partnership Foundation

Bangkok Office: Level 12 Liberty Square 287 Silom Road, Silom, Bangrak Bangkok 10500

+662 631 1860

CHANGE THROUGH EDUCATION

Your support will empower students to break the cycle of poverty in Chaiyaphum.
60% of students drop out of school at the age of 13-15 to work.
By supporting a child through school, the child will gain the skills and knowledge required to change her future. 
Quality education will not only open doors and provide opportunities for students, but will also enrich the quality of life for the families, positively impact the community, and promote the betterment of Thailand.
 
  

WHY SUPPORT?

ANGEL SPONSORS

PLATINUM SPONSORS

GOLD SPONSORS

RUBY SPONSOR 

MEDIA SPONSORS